Kontakt

František Novosad
Fakturační adresa:
Ulice Mexická 533
KAROLÍNKA
756 05
(toto není adresa chat a chalup - více na stránce Kudy k nám)

Mobil: 604 295 669
Email: franta.novosad@seznam.cz

IČO: 18503926
IDRZP 2761267

Bankovní spojení:
Číslo účtu : 4412233319/0800
IBAN je CZ91 0800 0000 0044 1223 3319
BIC/SWIFT je GIBACZPX

 

Pomocí kontaktního formuláře nám můžete poslat zprávu.